Obiective

Date: Nov 2013 Skills: Creditul CAR Podul Inalt

 Activitatea Casei de Ajutor Reciproc a Salariatilor este nonprofit si are la baza urmatoarele obiective: 

  1. Atragerea in randul membrilor, pe baza liberului consimtamant, a unui numar cat mai mare de persoane;

  2. Intrajutorarea membrilor sai prin acordarea de imprumuturi;

  3. Protejarea fondurilor sociale ale membrilor impotriva inflatiei;

  4. Incurajarea membrilor sai sa-si constituie fonduri sociale solide;

  5. Asigurarea in mod egal a acelorasi drepturi si obligatii pentru fiecare membru;

  6. Promovarea unor programe educationale privind imprumuturile si alte servicii necesare membrilor;

  7. Asigurarea incasarii tuturor imprumuturilor si a dobanzilor aferente in functie de conditiile stabilite prin contractele de imprumut;

  8. Acordarea, in cazul decesului unui membru, a unui ajutor de deces nerambursabil, urmasilor acestuia in cuantumul stabilit de adunarea generala;

Related Work